Sử dụng công nghệ Drone trong xây dựng

Quet3D 0 Comments 28 Tháng Bảy, 2022

Khảo sát và theo dõi hiệu quả tiến độ công việc trong xây dựng

Sử dụng hình ảnh mặt đất và trên không để lập bản đồ, đo lường, phân tích và báo cáo tiến độ dự án của bạn một cách dễ dàng. Nhận kết quả nhanh hơn bao giờ hết, không tốn kém chi phí so với các phương pháp khảo sát truyền thống. Dữ liệu có sẵn nhanh hơn và có thể chia sẻ bất cứ lúc nào với các bên phục vụ cho công việc.

Dùng máy bay không người lái khảo sát tiết sẽ giúp ta kiệm thời gian đào đắp và giảm bớt chi phí. Đẩy nahnh quy hoạch và thiết kế dự án xây dựng. Dễ dàng lập kế hoạch trước khi xây dựng với các mô hình 3D từ hình ảnh của công nghệ Drone thu được.

Quản lí và theo dõi tiến độ xây dựng một cách hiệu quả : nhập thông tin cập nhật từ trên không về tình hình xay dựng để so sánh với thiết kế cũ. Đo lường, theo dõi các thay đổi tại chỗ và xuất dữ liệu thu được ở tất cả các giai đoạn của dự án để thực hiện tốt hơn. Xác định lỗi sớm kiểm soát đúng tiến độ tránh việc sai sót phải làm lại rất mất thời gian.

công trình xây dựng

Cải thiện sự hợp tác và tạo điều kiện giao tiếp giữa các nhóm xây dựng .Lập lịch trình và ghi lại đầy đủ tài liệu của dự án, sử dụng và chia sẻ dữ liệu để xác minh công việc. Bật quy trình làm việc được sắp xếp hợp lí để quản lí tốt hơn lịch trình, chi phí các thay đổi và phát hiện xung đột tiềm năng. Tạo điều kiện cho việc kiểm tra cơ sở hạ tầng, thay đổi để kiểm tra bản đồ bằng máy bay không người lái.

bản đồ xây dựng

Leave a Comment