Thiết bị máy bay không người lái lập bản đồ hệ sinh thái ven biển

Quet3D 0 Comments 27 Tháng Bảy, 2022

Phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái là một nhiệm vụ không dễ dàng đòi hỏi sự theo dõi và chăm sóc lâu dài. Nhiều phương pháp được sử dụng để giám sát sức khỏe các hệ sinh thái, từ quan trắc định kỳ tại chỗ cho đến quan trắc dựa trên dữ liệu viễn thám, tuy nhiên các phương pháp này có nhiều hạn chế như nguồn nhân lực và vật lực lớn, tốn thời gian, ảnh vệ tinh ở độ phân giải cao có giá đắt và không có sẵn. Việc quay trở lại các địa điểm được chỉ định thường xuyên và thu thập dữ liệu giúp các nhóm bảo tồn phát hiện sớm các vấn đề và thực hiện các giải pháp kịp thời. Đây là lí do mà họ dùng công nghệ Drone để phục vụ cho việc theo dõi hệ sinh thái biển.

Lập bản đồ bờ biển bằng máy bay không người lái

 Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong hoạt động lập bản đồ, quan trắc,giám sát môi trường và các hệ sinh thái đã trở thành xu thế tại nhiều nước phát triển. Việc này có thể giúp nghiên cứu hệ sinh thái từ một góc nhìn mới và sẽ cho phép nhóm theo dõi sự phát triển, chia sẻ dữ liệu và truyền phát thông tin về công việc của họ.

fycam giám sát

Công nghệ này đã được áp dụng để đánh giá những thay đổi trong môi trường, nghiên cứu sinh thái như : đánh giá các biến động của hệ thực vật và đa dạng sinh học rừng, nghiên cứu quản lý động vật hoang dã, kế hoạch hóa dòng sông và đánh giá diễn biến hệ sinh thái. UAV có tiềm năng phát triển để giám sát môi trường, thu hẹp khoảng cách hiện tại giữa các quan sát trực tiếp trên thực địa và công cụ viễn thám truyền thống, bằng cách cung cấp các thông tin có độ chính xác cao và chi phí hợp lý. 

Leave a Comment