Khảo sát địa hình bằng Flycam UAV

Quet3D 0 Comments 23 Tháng Bảy, 2022

Việc khảo sát địa hình của Flycam có tác dụng gì?

khảo sát địa hình

Việc nghiên cứu khả thi dự án đã đảm bảo tiến độ để tăng lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó giảm thiểu tối đa chi phí cho việc phát triển các dự án đầu tư bất động sản. Lúc này, việc khảo sát địa hình bằng Flycam là hợp lý nhất.
Khảo sát địa hình bằng Flycam giảm 70% chi phí và đẩy nhanh tiến độ cung cấp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 và 1/2000 cho việc nghiên cứu tiền khả thi gấp 5 lần.
Thêm vào đó, dự án xây dựng kế hoạch thiết kế đô thị, kế hoạch khu dân cư mới cũng cần kiểm tra địa hình của Flycam. Đặc biệt là những dự án phát triển khu vực dân cư, những khu vực môi trường sinh thái cao cấp cần kiểm tra địa hình qua dạng Flycam cộng với việc quét 3D của UAV.

flycam UAV

Khảo sát địa hình bằng Flycam cung cấp những dữ liệu gì?

  • Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 và 1/2000
  • Ảnh trực giao toàn bộ dự án độ phân giải cực kỳ cao và rõ nét, có thể tăng tính trực quan cho công tác giải phóng mặt bằng cũng như thiết kế
  • Mô hình độ cao số
  • File 3D point cloud cho các thiết kế 3D
  • File mô hình độ cao số
  • File dữ liệu shapfile cho ứng dụng GIS

Leave a Comment