Flycam – giám sát công trình xây dựng

Quet3D 0 Comments 23 Tháng Bảy, 2022

Sử dụng Flycam để giám sát dự án là phương pháp được chọn bởi nhiều nhà thầu và được xem là một giải pháp cần thiết cho việc quản lý xây dựng. Flycam giúp các nhà đầu tư, nhà thầu và khách hàng quan sát những tiến độ xây dựng từ trên cao.

sử dụng flycam để giám sát dự án

Nên Sử Dụng Flycam Để Theo Dõi Dự Án Vì:

1.Bao quát được toàn bộ công trình xây dựng.

dự án giám sát bằng flycam

Dùng Flycam theo dõi dự án giúp ta có thể kiểm soát được độ cao và điều chỉnh các góc quay đa dạng, rộng hơn so với máy quay thông thường, quan sát được toàn cảnh và xem được từng bộ phận của công trình cần theo dõi.

Qua đó, chúng ta có thể ghi lại những hình ảnh chi tiết từ công việc, các hoạt động xây dựng và tiến trình làm việc ngày hôm đó một cách đầy đủ nhất. Là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho việc quản lý nhân công và nhiều dự án khác. Việc điều khiển sẽ dễ dàng và thống nhất hơn.

2.So sánh trực quan tiến độ giai đoạn thi công

Một ứng dụng tuyệt vời của Flycam là cập nhật hình ảnh đầy đủ về các công trình xây dựng, thuận tiện để so sánh và đánh giá tiến trình xây dựng qua thời gian.

dự án giám sát bằng flycam

Flycam được dùng cho nhiều mục đích khác nhau trong lĩnh vực xây dựng. Qua nhiều giai đoạn, máy bay được dùng để quét địa hình, tạo bản đồ 2D và 3D. Bản đồ 2D và mô hình 3D là cơ sở dữ liệu cho nhà đầu tư hay nhà thầu để so sánh các giai đoạn, phát hiện lỗi kịp thời, tìm ra nguyên nhân và sửa chúng.

So sánh năng suất công việc để đánh giá tiến độ thi công công trình, giải phóng mặt bằng và san lấp mặt bằng. Thiết kế lớp và khảo sát dựa trên quy trình để lập kế hoạch cho công việc trong tương lai và nhanh chóng thực hiện kiểm tra sự phù hợp của thiết kế.

Leave a Comment