Đo đạc khảo sát địa hình bằng UAV phương pháp GCP

Quet3D 0 Comments 23 Tháng Bảy, 2022
phương pháp GCP

PPK là một phương pháp định vị và xử lý theo thời gian thực. Đây là phương pháp dễ tiếp cận nhất trong giải pháp khảo sát địa hình do UAV (máy quay).
GCP là phương pháp xử lý kết quả khảo sát địa hình bằng Flycam thông qua các điểm khống chế mặt đất.

Đo đạc khảo sát địa hình bằng UAV phương pháp GCP

Đối với khảo sát địa hình bằng máy bay không người lái thông thường, bạn cần có đủ số điểm kiểm soát mặt đất với các tọa độ đã biết để xác minh và chỉnh sửa hình ảnh máy bay không người lái.

Máy bay không người lái tiêu chuẩn theo phương pháp khảo sát này mà không cần hiệu chỉnh số liệu GPS chỉ đơn giản là một thiết bị máy ảnh bình thường.

Fycam đo đạc khảo sát

Đo đạc khảo sát địa hình bằng Drone

Với kỹ thuật khảo sát địa hình bằng UAV này, không thể xác định chính xác vị trí của máy ảnh hoặc máy bay không người lái trong không gian.
Do đó, dữ liệu bạn nhận được đơn giản phụ thuộc vào độ ổn định của phần cứng. Đó là sự ổn định, cân bằng… Điều này là chưa đủ để đưa vào quá trình thành lập bản đồ, kể cả bản đồ địa hình.
Phương pháp này cần người vận hành có kinh nghiệm và khảo sát sơ bộ địa hình trước khi triển khai. Từ khảo sát sơ bộ, kỹ sư khảo sát sẽ quyết định mật độ điểm GCP có thể kiểm soát một khu vực là bao nhiêu để từ đó tính toán mật độ điểm GCP hợp lý và mang lại kết quả đáng tin cậy.

Xác định tọa độ, cao độ điểm GCP bằng RTK

GCPs thường được xác định tọa độ, cao độ bằng phương pháp đo đạc truyền thống bằng máy toàn đạc điện tử hoặc các thiết bị RTK chính xác cao. Một số hình ảnh về các điểm GCP như sau

Mẫu GCP

Với mẫu GCP này, rất dễ nhận dạng trên ảnh máy bay vì độ tương phản cao
Trong các bài học sau, đo nhanh sẽ tổng hợp kinh nghiệm về số lượng GCP, mật độ, khoảng cách để đưa ra kết quả đo địa hình UAV đáng tin cậy với độ chính xác cao.

Đo đạc khảo sát địa hình bằng UAV phương pháp RTK/PPK.

Máy bay không người lái hỗ trợ RTK có khả năng theo dõi chính xác vị trí của chúng, điều mà máy bay không người lái thông thường không làm được.
Với phương pháp đo đạc PPK sẽ giúp giảm số lượng điểm GPCs rất nhiều và nâng hiệu quả công việc khảo sát hiện trường tăng gấp nhiều với phương pháp khảo sát địa hình truyền thống.

Công nghệ của RTK hoạt động thế nào trên máy bay UAV?

Kỹ thuật đo động thời gian thực (RTK) của máy bay không người lái ghi lại các tín hiệu vệ tinh GPS trên hình ảnh trong quá trình chụp ảnh. Vị trí của GPS được ghi lại cho trung tâm của bức ảnh.

máy bay không người lái RTK

Nhưng để đạt được điều này, máy bay không người lái RTK phải kết nối với Trạm cơ sở trong khi thu thập dữ liệu. Thật không may, mất tín hiệu có thể xảy ra, có thể do hướng ăng-ten và các trường hợp khác. Nếu điều này xảy ra, dữ liệu sẽ trở nên không đáng tin cậy.


Khác nhau giữa PPK và RTK trong đo đạc khảo sát địa hình bằng UAV

khảo sát địa hình bằng UAV

PPK là viết tắt viết tắt cụm từ Post-Processed Kinematic – đo động hậu xử lý. Sự khác biệt của quy trình xử lý công việc PPK là chúng có sử dụng số liệu trạm Base để hiệu chỉnh và nâng độ chính xác.
Với PPK, Drone sẽ định tọa độ X, Y, Z cho mỗi hình ảnh dựa trên thiết bị GPS trên máy bay đó. Trong khi Drone đang bay, trạm Base (có thể là trạm Base tự thiết lập hoặc trạm CORS) cũng đang ghi lại thông tin vị trí của nó, nhưng với độ chính xác rất cao (Vì Base được xác định bằng mạng lưới tam giác mà).
Sau khi chuyến bay kết thúc, hai bộ dữ liệu GPS đó được khớp với nhau đồng bộ thời gian. Sau đó, dữ liệu GPS trên máy bay (kém chính xác) được sửa chữa, đưa ra các geotag chính xác cho hình ảnh.
Mặc dù các công nghệ RTK phù hợp trong một số trường hợp, nhưng dữ liệu khảo sát bằng máy bay theo quy trình PPK mang lại một lớp tin cậy bổ sung cho kết quả đo đạc.

Leave a Comment