Các hạn chế phương pháp đo bằng cách của Drone RTK trong khảo sát địa hình.

DiaHinh 0 Comments 9 Tháng Bảy, 2022

Việc xin phép bay để quét để tạo bản đồ địa hình hiện tại rất phức tạp trong các thủ tục xin phép bay chụp.
Thời gian yêu cầu bay quét của chúng tôi là trong thời gian 2-5 ngày để có giấy phép bay quét. Đơn vị cấp giấy phép bay quét là Cục tác chiến – Bộ Tổng tham mưu.
Với địa hình xa lạ, rất dễ bị hỏng máy bay nếu tính độ cao rất dễ sai.
Hơn nữa, pin của máy bay hiện tại vẫn còn yếu. Thời gian bay của một chiếc máy bay chỉ có khoảng 20-30 phút. Việc thiết kế lộ trình bay quét yêu cầu những người khảo sát có kinh nghiệm để tối cho việc bay quét cho dự án.

7 sản phẩm khảo sát địa hình của Drone RTK?
Sản phẩm này có thể được dùng để thiết kế quy hoạch. Các sản phẩm cung cấp hàng đầu của Drone RTK là:
2 sản phẩm công nghệ khảo sát địa hình bằng drone
Những sản phẩm cơ bản nhất của công nghệ khảo sát địa hình của Drone là:
bản đồ vẽ địa hình quy mô 1/1000; 1/2000;1/500 và báo cáo địa hình.
Ảnh trực giao ghép toàn bộ khu vực về tọa độ VN2000 (đã hiệu chỉnh độ cong trái đất) với độ phân giải cực cao.
5 Sản phẩm khảo sát địa hình UAV phát triển
Mẫu 3D nếu có yêu cầu thêm. Chứa mô hình 3D point Cloud và 3D textmersh.
Clip giới thiệu các dự án.
Liên kết tới trang web xem thực tại ảo của VR để giới thiệu dự án PR. Xem thử: ANABIM.com
WebGIS bao gồm dữ liệu khảo sát địa hình, bao dung ảnh và thiết kế. Xem online từ bất cứ thiết bị nào miễn là có kết nối internet. Xem dự án mẫu ở liên kết: Thăm dò địa hình WebANABIM của Flycam in Vinhcity
Trang web chứa dữ liệu 3D cho việc xem trực tuyến, hỗ trợ thiết kế lên mạng trên toàn thế giới. Xem link của dự án mẫu trên máy tính: mô hình 3D của trắc đồ của Drone ở Vinhcity

Kết quả của thực tế ảo online (VR) được thực hiện bởi chúng tôi, và được xem trực tuyến trên điện thoại và máy tính. Do đó, xem tổng quát dự án và PR qua việc thêm vào trang web của khách hàng.
Những sản phẩm trao đổi theo khảo sát địa hình của Drone không chỉ đảm bảo các yêu cầu thiết kế. Nhưng nó mang lại nhiều giá trị thêm ​​ như: trực quan hóa kết quả khảo sát kết quả khảo sát. Ngoài ra, nó cũng phù hợp để theo dõi sự thay đổi của dự án theo thời gian. Dùng để theo dõi quá trình và tiến hành của dự án

Leave a Comment