TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

Quet3D 0 Comments 15 Tháng Tám, 2022

Quy trình khoan khảo sát địa chất

-Trong hoạt động xây dựng, công tác khảo sát địa chất công trình địa hình kĩ thuật (ĐCCT-ĐKT) hỗ trỡ  người thiết kế đưa ra các giải pháp nền móng và các hạng mục khác phù hợp  về kinh tế và đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật. Dù vậy, ngoài việc thực hiện theo đúng quy trình và quy định hiện hành thì để có được một sản phẩm đạt yêu cầu và chất lượng thiết kế không phải là điều dễ dàng! Trong những năm gần đây, các tòa nhà cao tầng được xây dựng rất nhiều tại các trung tâm thành phố lớn. Bởi vậy , việc tính toán ổn định của hố móng sâu (tầng hầm) và biện pháp thi công phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của tài liệu khảo sát ĐCCT -ĐKT

. Nếu tài liệu khảo sát của ĐCCT -ĐKT không đầy đủ thông tin hoặc chất lượng kém sẽ dẫn đến thiết kế không chuẩn xác, thiếu độ tin cậy, … và nếu rơi vào trường hợp xấu sẽ  có sự cố xảy ra trong quá trình thi công tầng hầm.

-Việc thực hiện khảo sát GCC phụ thuộc vào kinh nghiệm của trưởng đoàn khảo sát. Bài viết sẽ này thể hiện các bước về việc khảo sát ĐCCT-ĐKT trong hoạt động xây dựng và các vấn đề liên quan khác…

 1. Vì Sao Phải Khảo Sát ĐCCT.                                          
 2. Đầu tiên , tất cả chúng  ta cần phải hiểu được  Mục đích của cuộc khảo sát ĐCCT  là gì? Nói một cách dễ hiểu , khảo sát ĐCCT có các mục đích sau:
    – Làm rõ điều kiện địa chất của khu vực nghiên cứu, trên cơ sở đó sẽ lựa chọn vị trí xây dựng tốt nhất.
    – Cung cấp các số liệu phục vụ cho việc thiết kế, tính toán nền móng, các hạng mục hạ tầng, biện pháp thi công… để công trình phù hợp  về mặt kỹ thuật và kinh tế.
    – Cảnh báo trước các sự cố ĐCCT  cũng như khả năng biến đổi của môi trường địa chất và đề xuất các biện pháp để phòng tránh kịp thời
   +Những năm vừa qua , đã có khá nhiều sự cố công trình liên quan đến điều kiện của ĐCCT. Ví dụ, không khảo sát ĐCCT  và thiết kế móng được “tìm kiếm”, khảo sát ĐCCT sơ sài, qua loa, không đảm bảo được yêu cầu tiêu chuẩn ,…
    +Thế nên ,công việc  khảo sát ĐCCT là công việc không thể thiếu trong hoạt động xây dựng, được tiến hành tương ứng theo từng giai đoạn thiết kế của công trình xây dựng
    – Thiết kế cơ sở: khảo sát GCC sơ bộ.
    – Thiết kế kỹ thuật: khảo sát địa chất chi tiết.
    – Thiết kế xây dựng: khảo sát địa kỹ thuật bổ sung.

2. Quy trình thực hiện khảo sát ĐCCT

2.1. Lập nhiệm vụ khảo sát của ĐCCT

Nhiệm vụ khảo sát của ĐCTT là việc làm đầu tiên cần được  thực hiện , là hướng đi cho công tác khảo sát của ĐCCT. Nhiệm vụ khảo sát có thể do tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát lập và được chủ đầu tư phê duyệt. Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với từng loại công việc và giai đoạn thiết kế. Nhiệm vụ khảo sát bao gồm các nội dung sau:
 – Mục đích của cuộc khảo sát;
 – Phạm vi khảo sát; 5
 – Phương pháp và nội dung khảo sát;
 – Dự kiến ​​khối lượng công việc khảo sát;
 – Các tiêu chuẩn khảo sát áp dụng;
 – Thời gian tiến hành khảo sát.
    Để lập nhiệm vụ khảo sát, đòi hỏi kỹ sư phải có kinh nghiệm thiết kế cũng như hiểu biết về ĐCCT, nền móng và điều kiện sơ bộ của khu vực khảo sát. Từ đó có thể đưa ra nhiệm vụ khảo sát một cách chính xác, đáp ứng tiêu chuẩn maf nhà thiết kế đưa ra. Nếu nhiệm vụ được chuẩn bị bởi một người thiếu trình độ hoặc kinh nghiệm, nhiệm vụ khảo sát có thể sai sót (thừa hoặc không đủ khối lượng), không phù hợp hoặc thậm chí không thể thực hiện được , …!

2.2. Lập kế hoạch khảo sát cho ĐTCC

Sau khi nhiệm vụ khảo sát được chủ đầu tư phê duyệt, bước tiếp theo là lập kế hoạch khảo sát. Kế hoạch khảo sát do nhà thầu khảo sát ĐCCT lập và được chủ đầu tư phê duyệt. Phương án khảo sát phải đáp ứng các yêu cầu sau:
– Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt.
– Tuân thủ các tiêu chuẩn khảo sát hiện hành.
Dù là vậy , trên thực tế vẫn có trường hợp mâu thuẫn giữa kế hoạch khảo sát và nhiệm vụ khảo sát về nội dung và khối lượng công việc khảo sát. Có nội dung gây nên tranh cãi giữa nhà thầu khảo sát và đơn vị khảo sát (thường là trường hợp của đơn vị thiết kế).Vì  các nguyên nhân nêu tại Mục 2.1, nguyên nhân còn do sự hợp tác  giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu khảo sát chưa đạt hiệu quả nhất định . Để đảm bảo phương án khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, cần có sự phối hợp giữa tư vấn thiết kế và nhà thầu khảo sát ngay từ lúc bắt đầu , tức là khi lập nhiệm vụ khảo sát. Khi đã đạt được sự đồng thuận thì  các nhiệm vụ khảo sát và các nhiệm vụ tiếp theo sẽ được phát triển theo hướng đi lên

2.3. Dự toán và hợp đồng khảo sát địa chất công trình Dự toán khảo sát

ĐCCT được lập trong một phần riêng của kế hoạch khảo sát hoặc độc lập (thường kèm theo kế hoạch khảo sát). Dự đoán khảo sát được  dựa trên cơ sở:
– Khối lượng công việc khảo sát (trong phương án khảo sát).
– Đơn giá khảo sát xây dựng của các tỉnh, thành phố.
– Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1779 / VP-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.
– Thông tư, nghị định về thay đổi chế độ tiền lương, hệ số máy thi công
Trên cơ sở phương án và dự toán khảo sát, đơn vị khảo sát xây dựng hợp đồng khảo sát ĐCCT [4, 5].  Khi hợp đồng được ký kết, công việc khảo sát của ĐCCT bắt đầu. Nội dung của hợp đồng khảo sát được quy định trong [4, 5]. Nội dung và cách thức tiến hành phụ thuộc vào công việc đã ký kết. Đơn vị khảo sát sẽ bố trí nhân lực, máy móc,… để tiến độ công việc đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu (thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng).

2.4. Nội dung công việc của ĐTCĐ

Để phản ánh đầy đủ các yếu tố của điều kiện ĐCCT như đã nêu, cuộc điều tra ĐTCK thường bao gồm các nội dung sau:

– Thu thập tài liệu:

Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu về điều kiện tự nhiên của khu vực xây dựng, các tài liệu đã nghiên cứu trước đó. và đã khảo sát tại khu vực đó.

Công tác trắc địa: Nhằm đưa vị trí công trình thăm dò từ sơ đồ ra thực địa (bao gồm cả tọa độ

và cao độ) từ các kho dữ liệu hiện có. Đối với các công trình có hiện trạng rõ ràng, đơn giản có thể sử dụng phương pháp đo đạc để xác định vị trí công trình thăm dò.

– Khoan thăm dò và đào: Khoan thăm dò là công việc quan trọng nhất trong khảo sát GCC và có các mục đích chính ĐCTV

+ Xác định phạm vi phân bố và ranh giới của các lớp đất đá;

+ Lấy mẫu đất đá, mẫu nước để thí nghiệm trong phòng;

+ Sử dụng các lỗ khoan để tiến hành các thí nghiệm ngoài trời;

+ Nghiên cứu các đặc điểm của ĐCTV.

– Thí nghiệm ngoài trời: Thí nghiệm ngoài trời khắc phục được nhược điểm của thí nghiệm trong nhà do cỡ mẫu lớn, tiến hành ngay trong điều kiện tự nhiên của đất đá, cho phép nâng cao độ chính xác. chính xác và đáng tin cậy. Có nhiều dạng công tác thí nghiệm ngoài trời như: nén tĩnh đất, cắt cánh, xuyên tĩnh, xuyên động, xuyên tiêu chuẩn, xuyên nén, … Mỗi loại công tác đều có mục đích nghiên cứu các chỉ tiêu cơ lý riêng. đất và đá và thiết kế nền móng cụ thể. Một số công việc phổ biến:
+ Thí nghiệm cắt xén: Mục đích xác định sức chống cắt không thoát nước của đất, độ bền của các liên kết kiến ​​trúc để phân loại đất. Thử nghiệm này áp dụng cho một số loại đất mềm (chủ yếu là đất dính) khó lấy mẫu nguyên vẹn để thử nghiệm. Trong xây dựng, số liệu lực cắt phiến (lực dính kết không thoát nước Cu) được sử dụng để tính toán ổn định của đất đá ở các mái dốc, tầng hầm, đánh giá sạt lở, bùng phát móng ở các hố móng sâu, …
+ Kiểm tra xuyên tĩnh: Kiểm tra xuyên tĩnh được sử dụng để phân chia địa tầng, độ đồng nhất của đất đá, độ nén chặt của đất rời, khả năng chịu lực của cọc, … Hiện nay, các loại máy xuyên thấu hiện nay còn cho phép xác định áp lực nước lỗ rỗng, áp lực tiêu tán trong đất để phục vụ thiết kế. của các đường hầm dưới lòng đất

+ Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT: Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT dùng để phân chia địa tầng, độ nén chặt của đất rời, sức chịu tải của cọc, … Đây là thí nghiệm hiện trường được sử dụng rộng rãi. trong cuộc khảo sát GCC hiện tại vì nó dễ thực hiện và kiểm soát. Với công tác khảo sát GCC xây dựng nhà cao tầng thì thí nghiệm SPT là không thể thiếu [14]. Thực hiện nghiệm thu công việc khảo sát tại hiện trường.
– Công tác phòng thí nghiệm: Mẫu đất đá còn nguyên vẹn, không nguyên vẹn, mẫu nước lấy trong quá trình khảo sát GCC được đưa về phòng thí nghiệm. Ở đó chúng được xác định tính chất vật lý, tính chất cơ học, tính chất đối với nước, gọi tên bằng máy móc, dụng cụ chuyên dụng.

+ Mẫu ở dạng ban đầu (trạng thái);
+ Mẫu không phải là mẫu ban đầu;
+ Mẫu nước.
– Công việc chỉnh sửa tài liệu và lập báo cáo: Đây là phần cuối cùng của khảo sát GCC. Công đoạn đầu tiên là thống kê, biên tập các tài liệu thu được, hệ thống hóa và hoàn thiện tất cả các tài liệu trong quá trình khảo sát GCC. Từ đó lập báo cáo kết quả khảo sát GCC và phụ lục đính kèm. Báo cáo khảo sát GCC phải nêu các điều kiện của GCC và bao gồm các nội dung sau:
+ Nội dung chính của nhiệm vụ khảo sát;
+ Đặc điểm, quy mô, tính chất công việc;
+ Vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực xây dựng;
+ Các tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng;
+ Khối lượng khảo sát;
+ Quy trình, phương pháp và thiết bị khảo sát;
+ Phân tích dữ liệu, đánh giá kết quả khảo sát;
+ Đề xuất các giải pháp kỹ thuật thiết kế và thi công xây dựng công trình;
+ Kết luận và khuyến nghị;
+ Tài liệu tham khảo;
+ Phụ lục đính kèm.

2.5. Nghiệm thu kết quả khảo sát địa chất công trình

Việc nghiệm thu kết quả khảo sát ĐCCT được thực hiện theo Điều 12 của [1]. Nội dung nghiệm thu căn cứ vào chất lượng công việc khảo sát so với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng. Nếu kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngoài các thủ tục thông hoàn thành theo hợp đồng thanh toán” [11] do Bộ Tài chính cấp.

2.6. Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Sau khi kết quả khảo sát được nghiệm thu (Mục 2.5), hai bên tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Cơ sở thanh lý dựa trên khối lượng thực tế đã thực hiện, đơn giá ĐTCC và các thông tư liên quan, …

3. Kết luận

Khảo sát GCC là một hạng mục công việc quan trọng trong xây dựng. Nhiệm vụ khảo sát GCC là cơ sở ban đầu và cũng là yếu tố quyết định chất lượng của sản phẩm khảo sát GCC. Vì vậy, đòi hỏi cả chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị khảo sát phải phối hợp thực hiện để đạt được kết quả với chất lượng tốt nhất và nội dung đầy đủ nhất. Để có được một báo cáo khảo sát GCC-GCC chất lượng, đáp ứng yêu cầu thiết kế, các cán bộ, kỹ sư GCC-GCC không chỉ phải nắm vững kiến ​​thức chuyên môn mà còn phải am hiểu luật xây dựng. , quy trình quy phạm hiện hành, cập nhật các thông tư, nghị định liên quan… Quá trình khảo sát GCC phải trải qua các bước nhất định, nội dung phải phù hợp với loại hình và quy mô công trình.

Leave a Comment