KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH LÀ GÌ ?

Quet3D 0 Comments 15 Tháng Tám, 2022

Trước hết ta phải hiểu khảo sát địa hình là gì ? là một quá trình nghiên cứu , đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế , tính khối lượng đào , đắp công trình giúp cho việc xây dựng công trình trở nên dễ dàng hơn , nhanh gọn hơn .

      Để nói 1 cách dễ hiểu hơn thì khảo sát địa hình là việc xác định tọa đọ , địa vật mới tại khu vực cần khảo sát .Nhằm mục đích :

  • Giúp xác định đúng vị trí từng hạng mục mà công trình dự kiến xây dựng hoặc công    
  • Xác định đúng khối lượng đào lắp công trình để đưa ra phương án thiết kế , thi công phù hợp
  • Làm rõ chính xác các điều kiện cụ thể của từng địa hình và lấy đó là cơ sở quy hoạch cho các dự án nhằm tối ưu kinh tế

      Bên cạnh đó , với những công trình lớn , các bước khảo sát địa hình sẽ cho biết được tình trạng sụt, lún địa để ta có biện pháp giải quyết kịp thời

     Nhiệm vụ khảo sát địa hình

  • Làm rõ chính xác các hạng mục công trình
  • Ước tính được cụ thể điều kiện địa hình tuyến cần nghiên cứu trên cơ sở đó đề xuất biện pháp thi công công trình
  • Thiết lập được tương đối rõ khối lượng đòa đắp công trình , phục vụ cho công tác thiết kế và thi công
  • Mặt khác đối với các công trình quan trọng, trong các bước thi công và khai thác công trình cũng cần phải quan trắc chuyển vị lún, nghiêng để đánh giá mức độ ổn định và có biện pháp khắc phục kịp thời tránh hậu quả nghiêm trọng

Các bước xây dựng công trình trước khi tiến hành khởi công đều phải được đo đạc kĩ lưỡng . từ các bước tìm hiểu thông số chi tiết thu được , người ta sẽ dựa vào đó để đề ra những phương án thiết kế , quy hoạch , tính khối lượng 1 cách chính xác .

          Qua những phần đã nói ở trên chúng ta có thể thấy rằng , khảo sát địa hình sẽ cho chúng ta biết được tình trạng cụ thể về mặt bằng , địa điểm chuẩn bị hành xây dựng các công trình mới . Vậy quy trình khảo sát địa hình diễn ra thế nào ?

      Bước 1:  Công tác khống chế cao độ

Căn cứ từ những điểm cao độ quốc gia từ hệ Hòn Dấu thực hiện đo truyền cao độ công trình bằng phương pháp thủy chuẩn hạng 3 . Tiếp tục đo di và khép về trong phạm vi 5km .

      Mỗi vị trí cao độ quốc gia sẽ được đo truyền lên từng điểm khống chế tọa độ nằm trong khu vực . Thiết bị dùng để đo là máy thủy chuẩn điện tử Leica DNA03 với độ chính xác 0,9mm/km hoặc máy thủy chuẩn quang học Leica NA2 với độ chính xác 0,7mm/km

       Bước 2 :Công tác khống chế mặt bằng

   Phụ thuộc vào diện tích của từng khu vực khảo sát để đưa ra phương án đủ tiêu chuẩn cơ sở cấp 1 và cấp 2 theo quy phạm đã đưa ra . đến gần khu vực tối đa , cần phải trích lực tối thiểu 2 điểm ở móc tọa độ của nhà nước để thực hiện đo nối tọa độ về các mốc cơ sở mỗi cấp nằm trong vị trí khảo sát.

    Thiết bị sử dụng trong qá trình khảo sát địa hình là GPS 2 tần số , độ chính xác khoảng 5-10mm và thời gian đo trong 1 ca xấp xỉ khoảng 1 giờ

     Bước 3: xấy dựng lưới khống chế tọa độ khu vực

Các thiết bị đo gồm : Máy Toàn đạc điện tử Leica TC1800 với độ chính xác đo cạnh là 2mm + 2 ppm và độ chính xác đo góc lad 1”

Phương pháp đo : Đo cạnh 2 lần, đo góc 2 vòng thuận và đảo kính, cần đó đi và đo về . sai dố cho chép ≤ 12” , sai số khép cạnh tương đối phải đạt 1/10.000

Cấu tạo mốc khống chế : Sử dụng cây sắt ф10 dài 1.2m  và đóng sau xuống mặt đất . Trên bề mặt đổ 1 khối bê tông dày 20cm, kích thước 30x30cm và mốc cao bằng mặt đất.

    Bước 4 : Công tác ngoại nghiệp

Đo vẽ địa hình chi tiết

Thiết bị sử dụng là máy Toàn đạc điện tử Leica TC307 và Leica TC405. Các vị trí cần đo gồm : cột điện , hàng rao, cống, nhà , đường , cao độ hố ga, đáy cống nằm trước mặt công trình hay các điểm địa vật địa hình đã được vẽ theo ký hiệu trong bản đồ địa hình

    Đo mặt cắt ngang

         Khoảng cách giữa các điểm đo không vượt quá 2.3m. Nếu đo các địa hình đặc biệt thì khoảng cách này có thể ngắn hơn. Trường hợp địa hình đo bị thay đổi thì nên đo theo địa hình và phải thể hiện chính xác những điểm thay đổi của địa vật, địa hình ng trình.

         Bước 5: Công tác nội nghiệp

     Số liệu đo được sẽ lấy từ máy Toàn đạc điện tử , số liệu đo GPS, số liệu đo sâu sang máy tính nhằm tính toán và lập bình đồ. Từ những kiến thức đó chúng ta có thể đánh giá , phân tích, kiểm tra và xử lý số liệu đó chúng ta có thể đánh giá phân tích kiểm tra và xử lý số liệu nội nghiệp

Leave a Comment