KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH LÀ GÌ ?

Quet3D 0 Comments 15 Tháng Tám, 2022
Khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình xây dựng cũng được gọi là hoạt động nghiên cứu nhằm đánh giá các điều kiện tự nhiên trên mặt đất được xây dựng để phục vụ trong quy hoạch, thiết kế, tính toán và xây dựng , khối lượng đào lấp công trình . Bên cạnh đó , trong lúc xây dựng và khai thác bổ sung cũng phải theo dõi độ lún, nghiêng để đánh giá độ ổn định và có biện pháp khắc phục kịp thời nếu giới hạn có thể vượt qua cho phép

      Nhiệm vụ khảo sát địa hình xây dựng

  1. Định vị chính xác các hạng mục công trình
  2. Đánh giá điều kiện cụ thể của tuyến để đề xuất biện pháp thi công công trình trên cơ sở đó
  3. Xác định tương đối chính xác khối lượng đào đắp công trình, phục vụ công tác thiết kế và thi công.
  • Ngoài ra, đối với các công trình quan trọng, trong quá trình thi công, khai thác còn phải theo dõi độ lún, nghiêng để đánh giá độ ổn định và có biện pháp khắc phục kịp thời nếu vượt quá. giới hạn cho phép.
bản đồ khảo sát đại hình

Quy trình khảo sát địa hình xây dựng:

Công tác khống chế độ cao

– Từ các điểm cao độ quốc gia của hệ thống Hòn Dấu, đo cao độ đến công trình theo đường thủy cấp 3, đo ra xa và tiếp cận khoảng 5Km.

– Độ cao quốc gia sẽ được đo và truyền đến tất cả các điểm khống chế trong khu vực.

Dụng cụ đo đạc: Máy thủy chuẩn Leica NA2 độ chính xác 0,7mm / Km (đối với mia thường) hoặc máy thủy chuẩn điện tử Leica DNA03 độ chính xác 0,9mm / Km (đối với mia thường). Diện tích đất mia tiêu chuẩn là 4m.

– Đường san nền cấp 3 sẽ được đo lùi, sai số lặp lại ≤ 10√L (mm), L là chiều dài tuyến tính bằng Km.

– Tính phương sai nghiêm ngặt theo phương pháp PVV = min.

Công việc kiểm soát mặt bằng:

Đo và nối hệ tọa độ quốc gia của hệ thống VN2000:

– Từ các điểm cao độ quốc gia của hệ thống Hòn Dấu, đo cao độ đến các công trình dọc tuyến đường thủy cấp 3, đo ra xa và tiếp cận khoảng 5Km.

– Độ cao quốc gia sẽ được đo và truyền đến tất cả các điểm khống chế trong khu vực.

– Dụng cụ đo: Máy thủy chuẩn Leica NA2 độ chính xác 0,7mm / Km (đối với mia thường) hoặc máy thủy chuẩn điện tử Leica DNA03 độ chính xác 0,9mm / Km (đối với mia thường). Diện tích đất trồng mía tiêu chuẩn là 4m2.

– Vạch san nền cấp 3 được đo ngược, sai số lặp lại ≤ 10√L (mm), L là chiều dài tuyến tính bằng Km.

– Tính phương sai nghiêm ngặt theo phương pháp PVV = min.

Leave a Comment